Menighetsforum

Menighetsforum

 

Menighetsfrum er åpent for medlemmer og øvrige som innehar verv/engasjement i menigheten.
Møtet vil inneholde presentasjon av menighetens arbeid, ut fra visjon, verdier og mål. Dette vil være en arena for undervisning/inspirasjon, kommunikasjon, og kontinuerlige prosesser i menigheten.
Det vil bli gitt halvårlig økonomisk rapport.
I møtene behandles disse saker med 2/3 flertall og skriftlig avstemning:
- Valg og ansettelse av pastorer.
- Godkjenning av større misjonsforpliktelser.
- Godkjenning av budsjett.
- Godkjenning av større økonomiske forpliktelser og investeringer utenfor budsjett.
Menighetens døpte medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.
Innkalling til menighetsforum skal offentliggjøres sammen med saksliste senest en uke før møtet avholdes.
Alle møter skal protokollføres. Referat skal underskrives av referent og oppbevares på en forsvarlig måte.

 
Powered by Cornerstone