IBRA

IBRA

IBRA (International Broadcast Radio Association )

IBRA arbeider for at alle skal få høre evangeliet på sitt eget språk gjennom effektiv bruk av media. Spesielt har fokus vært på de unådde folkegrupper. Programmene har stor bredde, med bl.a fokus på samfunnsliv, familie og ungdom. Informasjons programmer om AIDS, utdanning, barn, helse, familie, forsoning og tilgivelse er tema som stadig tas opp.

IBRA er nøytral politisk og retter ikke kritikk mot andre religioner eller trossamfunn.

Mesteparten av arbeider skjer utenfor Skandinavia. Det er mange hundre sendetimer hver uke og IBRA leier sendetid på mange radiostasjoner. Det sendes på ca 100 språk. Sendingene går over satellitt (TV), FM, kortbølge, langbølge, DAB og nettradio.

Hver dag mottar IBRA respons på sine programmer. Mange tusen mennesker tilkjennegir at de har fått endret sine liv og sin tro, som et direkte resultat av programmene. Alle som henvender seg personlig får et personlig svar. Den mest brukte kommunikasjonsmåten i dag er de sosiale medier og Skype.

Historie
IBRA ble startet av Lewi Pethrus i Sverige i 1955. Omtrent samtidig startet samarbeidet med pinsebevegelsen i Norge. Finland kom også med. I begynnelsen var IBRA en radio for folk i Skandinavia, men etter hvert har dette utviklet seg til et mediearbeid rettet mot folk i nesten hele verden.

Aksjon Ibrahim
IBRA Media er pådriver i Aksjon Ibrahim, som er et nettverk som samler skandinavisk pinsemisjons arbeid i «araberverdenen», i Nord-Afrika og Midt-Østen. Hovedbasen er på Kypros. Flere andre internasjonale aktører deltar i ulike prosjekter. IBRA startet med sendinger i Midtøsten i 1995.

Aksjon Ibrahim har ikke bare fokus på media, men også sosiale prosjekter inngår. Det arbeides dessuten med å hjelpe til med etablering av forsamlinger og husgrupper. Mennesker trenger fellesskap.

IBRA’s satsing på internettradio i Nord-Afrika og Midt-Østen er et pionerarbeid. Foruten at tidligere programmer kan lyttes til, sender de live radio over nettet. De aller fleste sendingene er på arabisk. Det er etablert ungdomskanaler som er et treffsted med debattforum direkte i nettradioen. Internett er den størst voksende mediesatsingen for tiden. 50% av befolkningen er under 25 år og de vokser opp med internett og alle muligheter dette gir. Nye teknikker, plattformer og kanaler kommer.

 
Powered by Cornerstone