Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Publisert 05.05.2010
Ansatte, og frivillige ledere


Pinsemenigheten Sion
Postadresse: Postboks 76, 4465 MOI
Besøksadresse: Hauklandsveien 2A,  4460 MOI
Mail: post@sion.no
Mobil: 402 86 488

Pastor
Stein Moen   |   Mail: pastor@sion.no   |   Mobil: 949 73 123

Barne- og familiepastor
Miriam Skille   |   Mail: barn@sion.no   |   Mobil: 952 78 999

Barneleder
Wibeche Iveland Røyland   |   Mail: barneleder@sion.no   |   Mobil: 464 24 232
Adrian Surdal Røyland   |   Mail: barneleder@sion.no   |   Mobil: 469 48 667

Ungdomsleder
Benedikte Drivdal   |   Mail: ungdom@sion.no   |   Mobil: 476 17 705

Administrasjonsmedarbeider
Norunn Gursli   |   Mail: norunn@sion.no   |   Mobil: 913 41 097

Lederskap
Bjørn Tore Tesdal (Styreleder)   |   Mobil: 950 33 943
Mads Ove Haukland   |   Mobil: 957 87 522
Anita Kro Hanssen   |   Mobil: 952 25 031
Preben Holum   |   Mobil: 414 50 870

Pastor internasjonalt arbeid
Emmanuel Siraj   |   Mail: em-sir@online.no   |   Mobil: 900 29 367

Leder misjonsråd
Margot Siraj   |   Mail: em-sir@online.no   |   Mobil: 450 99 503

 
Powered by Cornerstone