Vår tilgivelse

Vår tilgivelse

08.05.2013

Tilgivelse er nødvendig både ovenfor andre mennesker og i vårt forhold til Gud.

Før Jesu død og oppstandelse la Gud betingelser til for sin tilgivelse ovenfor menneskene. Vi kan her se i versene nedenfor i Matteus 6, og Markus 11 at betingelsen for å motta Faderes tilgivelse er å tilgi andre mennesker.

"For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres Himmelske Far tilgi dere."
"Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt."

(Matt 6:14-15)

"Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredeler.
Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres."

(Mar 11:25-26)

Denne betingelsen finner vi ikke i den nye pakt etter Jesu forsoning. Nå mottar vi tilgivelse basert på Guds nåde i kraft av forsoningen, ikke basert på våre gjerninger.
Dette betyr selvfølgelig ikke at vi skal unnlate å tilgi andre mennesker, men at kravet for vår tilgivelse fra Gud er tatt bort. Det gir oss heller ikke anledning til å utnytte Guds nåde. Paulus forklarer her i Romerne 6:15 «Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra! »

Videre bekreftes det her i Efeserne og kolosserne at vi skal tilgi hverandre, men ikke for at vi selv skal bli tilgitt, men fordi vi allerede er tilgitt i Kristus!

"Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!"

(Ef 4:32)

"I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse."

(Kol 1:14)

"Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet,
så dere tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere skal også dere tilgi hverandre."

(Kol 3:12-13)

Når du så trår feil og bommer litt i din vandring med Herren, er du altså fortsatt tilgitt av Ham. Det er ikke din gjentagende "unnskyld" til Gud gir tilgivelse. Tilgivelsen har skjedd en gang for alle på korset! Derfor skylder vi også å tilgi hverande!

 
Powered by Cornerstone