Hvordan blir jeg en kristen?

Hvordan blir jeg en kristen?

07.06.2012

Bibelen bruker mange forskjellige uttrykk når den omtaler en som er kristen. Vi møter blant annet beskrivelser som hellig, troende, rettferdige, rettferdiggjort. Kanskje er det ordet vi forbinder mest med å bli en kristen, ordet frelst.

Gud ønsker å ha deg i sin familie.

«han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse»
(1. Tim 2:4)
Frelsen er åpen for alle. Samtidig tvinger Gud ingen. Dette er et valg du får lov til å ta selv.

Ikke frelse ved å «være snill», eller å gjøre gode gjerninger.

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.»
(Efeserne 2:8-9)

Gjennom tidene har mange nytteløst forsøkt å rettferdiggjøre seg selv ved å leve et godt og plettfritt liv i egen kraft. Dette nytter ikke.

Romerne 3:23 sier «alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Vi faller altså alle igjennom. Derfor har Gud i kjærlighet gitt oss en frelser, nemlig Jesus Kristus.

Kun frelse ved Jesus Kristus.

«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Apostlenes gjerninger 4:12)

Hvordan blir jeg så frelst?

Guds ord gir et klart svar på dette i Romerbrevet kapittel 8, vers 9 og 10:
«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.»

 
Powered by Cornerstone