1. Korinter 10:24

"Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten"
 
Powered by Cornerstone