1. Korinter 1:25

"For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene."
 
Powered by Cornerstone