Bønneuke

Bønneuke

Publisert 11.01.2021
11. - 15. januar 2021


Mandag

«Vår far i Himmelen, la navnet ditt helliges».

Vi starter uken med å takke vår far i Himmelen,
gi ham din lovprisning og takk for frelsen i Jesus Kristus.

Be om at Guds navn skal få ære blant oss i 2021.

 

Tirsdag

«La ditt rike komme.
La viljen din skje på jorden, slik som i Himmelen»
.

I dag ber vi om vekst i Guds rike, lokalt – nasjonalt – globalt.
Be for vår menighet, frivillige, stab, lederskap og pastorer.

Vi ber for lærere, elever, studenter, barnehagelærere og barnehagebarn.

 

Onsdag

«Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere».

I dag ber vi spesielt for alle mennesker som lider
under mangel på de grunnleggende behov.
Takk Gud for at han har tilgitt deg dine synder,
slik at du kan slutte å streve og begynne å leve.

Be om at din kjærlighet til andre blir synlig i dag.

 

Torsdag

«La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde».

I dag kan du be om viljestyrke til å styre unna det du vet ikke gjør deg godt.
Vi ber for alle helsearbeidere og om en rask, trygg og effektiv vaksinering mot Covid19 for alle som ønsker det.

Spesielt ber vi i dag også for alle kristne søsken som lider og har det vanskelig på grunn av sin tro.

 

Fredag

«For riket er ditt, og makten og æren i evighet».

I dag er det igjen tid til å takke og gi Gud den hyllest han fortjener.
«Velsignelsen, og herligheten og visdommen og takken og æren
og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen»
(Åp 7 ,12)

 

 

Fader vår

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det vonde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen

 
Powered by Cornerstone