Oppdatering smittevern

Oppdatering smittevern

Publisert 28.10.2020
10. november 2020


Arrangementer på Sion kan kun ha 50 deltakere. Arrangører kommer i tillegg.

Minner om viktige smittevernregler:
GOD HYGIENE:
- Vask hender godt og ofte
- Bruk antibac
GOD AVSTAND:

- 1 metersregelen
- 2 tomme stoler mellom husstander
SYK?:
-
Personer med luftveissymptomer kan ikke delta


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. november 2020
Informasjon etter innstramming i nasjonale smittevernbestemmelser.  


Som menighet skal vi i saker som dette rette oss etter myndighetenes krav. Vi må derfor sørge for at det vi gjør som menighet er lovlig. Gårsdagens redegjørelse fra Regjeringen medfører ingen endringer for gjennomførelse av gudstjenester og møter i storsalen. Med unntak av en pågående diskusjon mellom myndighetene og Norges Kristne Råd om definisjonen for «fastmonterte stoler». Dette vil bli avklart før revidert bransjestandard trer i kraft.

Vår Statsminister kommer med en oppfordring om å «være mest mulig hjemme», samtidig som hun formidler at trygge aktiviteter for barn og unge er viktig å opprettholde så langt som mulig. Dette, sammen med en fortsatt tilrettelegging for trygge offentlige arrangement, tilsier at intensjonen med innstrammingene ikke først og fremst er ment å «stenge ned» arrangement der gode smittevernhensyn kan gjennomføres. Spesielt i områder der smittepresset er lavt, slik det er i Lund kommune. Så langt, er det heller ikke kommet informasjon om at økende smitte kommer fra vår type miljø noen steder i landet.  

Nå er det viktigere enn noensinne at den enkelte tar sitt ansvar. Både når det gjelder å holde seg hjemme ved symptomer eller om du har vært i områder/miljøer med høyt smittepress. Vi har tro på gode vurderinger av den enkelte!

På bakgrunn av dette ønsker ikke lederskapet å gjennomføre en nedstenging på samme måte som vi gjorde i vår. Viktigheten av fellesskapet gjør at vi ikke uten videre ønsker å gjøre det strengere for oss selv enn det lovverk og intensjonen til regjeringen gjør det.

For å begrense antall nærkontakter, gjør vi noen interne justeringer med umiddelbar virkning. Dette med tanke på å følge Regjeringens målsettinger om å skjerme samfunnskritiske funksjoner og personer i risikogrupper:

   - Vi utvider antall tomme stoler mellom husstander og kohorter med 2.
   - Vi sitter under hele gudstjenesten. Salme 139,2: Gud forstår tanken, også bak dette tiltaket…
   - Alle blir anvist plass av tjenerteamet.
   - Ved gudstjenestens slutt, tømmer vi lokalet seksjon for seksjon. Starter med bakerste benker.

Helgens aktiviteter går som planlagt:
Lørdag: MAGMA i storsalen. Ingen sosial samling. Se MAGMA Facebook. 
Søndag kl 12:00: Gudstjeneste. 
MAGMA weekend neste helg er avlyst. Følg med på MAGMA Facebook!

Følg med på Facebook og våre nettsider for oppdateringer.


- Stein Moen (for lederskapet)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28. oktober 2020
Nye regler nå som gjelder fram til 1. desember.

 • Cellegrupper for ungdom og voksne kan ikke ha celler på flere enn 5 gjester + vertskap.
  Celler for barn får fortsette.

  Ikke bland barn fra forskjellige skoler i samme cellegruppe. Gjelder også barnecellene.

   
 • Oppstart av bønnemøter på Sion er utsatt.
   
 • Øvrige aktiviteter går som normalt.
   

Ved spørsmål ta kontakt med staben.

 
Powered by Cornerstone