Frivillig kontingent til barne- og ungdomsarbeidet

Frivillig kontingent til barne- og ungdomsarbeidet

Publisert 22.10.2020
PBU gi oss ca 300 kr i tilskudd for hver kontingent som blir betalt.


Har du barn som er med på noen av Sions tilbud for barn og ungdom?
Da håper vi at du ser verdien av å støtte Sions arbeid med din kontingent.
Når du betaler inn kontingent til barne-og ungdomsarbeidet,
vil også PBU (Pinsevennenes barne og ungdomsutvalg) gi oss ca 300 kr
i tilskudd for hver kontingent som blir betalt.

Det er en veldig god støtte for Sion å få! Kontingenten er frivillig.

Kontingenten er på 100 kr pr aktivitet, og den dekker deltagelse dette året


Her er aktivitetene vi tilbyr:
(Aktivitetene er registrert som PBU-grupper)
- Søndagsskole
- Frihetssprell 
- Leketreff  
- Alive
- Vennegruppe 
- Cellegruppe barn
- Cellegruppe ungdom (fra 8.klasse til 26 år) 
- Magma 
- Magma lovsangsteam
- Magma lederteam
- RR oppdager (4. - 7. klasse)
- RR utforsker (7. - 10. klasse)


Fint om dere betaler kontingenten snarest mulig, og senest 1. desember 2020

NB:
Vennligst merk betalingen med navn på barnet/ungdommen,
OG navnene på hvilke aktiviteter det gjelder


________________________________________________

Betalingsfrist: 1. desember 2020
Merk betalingen med: Deltagernavn og aktivitetsnavnene
Bankkonto: 3030.34.31973
________________________________________________

 

www.pbu.no

 
Powered by Cornerstone