Bønneuke

Bønneuke

Publisert 01.10.2020
12. - 16. oktober


Storesalen åpen for bønn
Tirsdag - fredag   |   Kl. 08:30 - 15:30

 

Mandag
«Vår far i Himmelen, la navnet ditt helliges.»
Vi starter uken med å takke vår far i Himmelen, gi ham din
lovprisning og takk for frelsen i Jesus Kristus.

Be om at Guds navn fortsatt holdes høyt i kurs i vår nasjon
og blant mennesker over hele kloden. Be Gud om å gi deg tanker,
ord og gjerninger som ærer hans navn i dag.


Tirsdag
«La ditt rike komme.
La viljen din skje på jorden, slik som i Himmelen.»

I dag ber vi om vekst i Guds rike, lokalt – nasjonalt – globalt.

Be for vår menighet, frivillige, stab, lederskap og pastorer.

Vi ber for alle mennesker og spesielt for politikere og alle med
viktige posisjoner i næringslivet, slik at Guds gode vilje for alle mennesker
får gjennomslag og blir synlig i samfunnet vårt og over hele kloden.


Onsdag
«Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.»

Be om gode levevilkår og rettferdig fordeling av ressurser.
Be spesielt for alle mennesker som lider under mangel på
de grunnleggende behov.

Takk Gud for at han har tilgitt deg dine synder, og be om kraft og visdom
til å leve rett. Be om at din kjærlighet til andre blir synlig i dag.


Torsdag
«La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde.»
I dag kan du be om at du får viljestyrke til å styre unna det du vet ikke gjør deg godt.

Be om at Gud bevarer deg fra alt vondt forårsaket av
syndefallet.

Spesielt ber vi i dag også for alle kristne søsken som lider og har det vanskelig på grunn av sin tro.


Fredag
«For riket er ditt, og makten og æren i evighet.»
I dag er det igjen tid til å takke og gi Gud den hyllest han fortjener.

Start gjerne dagen med å si:
«Jorden hører deg til, Herre – og alt det som fyller den, og alle mennesker som bor her».

 

BØNN OG LOVSANG
Fredag 16. oktober   |   Kl. 19:00

 

 

 
Powered by Cornerstone