Pinsemenigheten Sion

Pinsemenigheten Sion

Publisert 30.08.2011
Om oss.

 

Sion er en menighet i hjertet av Moi i Lund kommune i Rogaland. Vi er over 300 medlemmer, og har et yrende liv med  flotte mennesker i alle aldre.

Søndagen er dagen da alle samles til fest, hvor vi bl.a. lovsynger Gud, hører tale, ber, og har fellesskap. 
Barna samles til søndagsskole, og vi har for tiden 30-50 barn innom hver søndag. Disse får med seg bibelfortellinger, og deltar i sang, aktiviteter, lek og moro.
På lørdagene er ungdomsarbeidet «Magma» i full sving og her kommer ca 60 ungdommer fra 8.-klasse og oppover til møte og ungdomscafé. 
I løpet av uka ellers har vi bl.a.
kor– og musikkøvelser for alt fra barn til de litt «godt voksne», 
speidervirksomhet, husgrupper, bønnemøter, flerkulturelt arbeid, 
Tentro-arbeid og mye annet som engasjerer.
I tillegg har vi et utstrakt misjonsarbeid i både inn– og utland hvor vi gir mennesker hjelp, støtte, og formidler evangeliet.
Sist kan vi nevne at vi er heldige å huse og drifte Moi fritidsklubb. Dette er et godt besøkt tilbud for kommunens ungdommer.

 

Menighetens visjon, verdier, mål og satsningsområder:

1.1.  Visjon

Vi vil gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt av alle mennesker.

1.2.  Verdier                    

Godhet
Raushet
Engasjement
Integritet                        

1.3.  Mål

Gjennom å være en relasjonsbyggende menighet vil vi:

Se mennesker komme til tro på Jesus.

Se mennesker søke fellesskap i den lokale menigheten.

Se mennesker som engasjerte etterfølgere av Jesus.

Se mennesker utrustet til kall og tjeneste i Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.

Delmål
Hvert arbeidsområde utarbeider egne delmål.

Delmålene skal hjelpe oss i å sette fokus på arbeidet og å være framtidsrettet.

Målene evalueres kontinuerlig og nye mål settes eller revideres som en hovedregel for hvert nytt «skoleår» innen årsmøtet i mars/april.

Delmål utarbeides og evalueres i henhold til visjon, verdier og mål.

1.4.  Menighetens satsningsområde

Vi skal være en menighet for alle generasjoner, og menigheten har i dag følgende arbeidsområder:

  • Barne – og familiearbeid
  • Ungdomsarbeid
  • Voksne/Seniorarbeid
  • Husgrupper/vennegrupper/cellegrupper
  • Sang og musikk
  • Misjon

 

For å sikre en bærekraftig menighet for de neste generasjoner vil barne- og ungdomsarbeidet være vårt satsningsområde. 

Litt historie

Forstandere/pastorer gjennom tidende:

Øystein Woxeng 1942 >
Trygve Mikkelsen 1944 >
Rudolf Ramslien 1951 >
Bjarne Kjørberg 1955 >
Ola Holum 1957 >
Bjarne Kjørberg 1963 >
Øyvind Hamre 1968 >
Johannes Engeli 1974 >
Andreas Aksnes 1981 >
Ottar Hanssen 1982 >
Jon Erling Henriksen 1994 >
Bjarne Stensheim 2000 >
Arne Olav og Vivi Østrem 2015 >
Stein Moen 2019 >

 
Powered by Cornerstone