Søndagsskole

5.-7. trinn benytter garderobeinngangen og skal være i kaféen. Alle de andre skal være på loftet, og benytter inngangen nærmest parkeringsplassen. NB: Søndagsskolen skal ikke benytte hovedinngangen.
 
Powered by Cornerstone