Jesus helbreder

Jesus helbreder

09.04.2014
og vil at du skal være ved god helse

Guds vilje

Gud ønsker deg vel, og vil at du skal ha overskudd til all god gjerning. Dette betyr også at Han ønsker at du skal være ved god helse, og Han kan og vil helbrede deg.

I Matteus 8:1-3 kan vi se et godt eksempel på Guds omsorg, evne og vilje til å helbrede mennesker fra sykdom:

«Da han gikk ned fra fjellet, fulgte mye folk ham. Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet.»

Vi kan også se ut ifra Johannes beretninger at han fører denne vilje om god helse videre i sitt brev til Gajus (3 Johannes v.2)

«Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.»

Hinder fra guds vilje for ditt liv

Guds vilje for deg er altså å leve livet fullt ut med legedom for kropp og sjelsliv.

Sykdom hindrer deg ofte ifra å leve med frimodighet og overflod. Når du er plaget fysisk eller psykisk vil det ofte medføre bl.a. bekymringer, dårligere økonomi, feil livsfokus, og sosiale utfordringer.

Jeg sier ikke her at du som er syk ikke kan ære og tjene Gud midt i din plage, men det er viktig å vite at Guds vilje for deg ikke er sykdom, men fullstendig legedom.

Jesus har tatt på seg dine plager

I Jesaia 53:4-5 kan vi se denne profetien om hva Jesus ville komme til å oppfylle:

«Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.»

Jesus ble ikke «bare» korsfestet for at du skulle bli frelst og arve evig liv ved Ham, men han tok dine sykdommer på seg, og du har fått legedom ved Hans sår.

Peter bekrefter også dette i sitt første brev i kapittel 2, vers 24:

«han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.»

Jesus helbreder

En sentral del av Jesu liv her på jorden var å helbrede mennesker. Her kan vi se hva som ble bevitnet om Jesu tjeneste iblant menneskene:

«Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket.» (Matteus 4:23)

«og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.» (Apg 10:38)

Han helbredet altså alle slags sykdommer og plager. Det samme gjør Han i dag bl.a gjennom oss troende.

Sendt til å helbrede

Som troende kristne har vi mottatt autoritet fra Jesus til å legge hender på mennesker og gjøre de friske. Helt i slutten av Markus-evangeliet kan vi lese dette:

«Og disse tegnene skal følge dem som tror: ... På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.»

Etter at Jesus sto opp fra de døde kan vi se en rekke eksempler på at apostlene praktiserte denne autoritet.
Studér gjerne selv i Apostlenes gjerninger 3:7; 5:16; 9:34; 14:10; 28:8.

Motta helbredelse

Alle kan motta helbredelse fra Jesus. Han har forsonet verden med seg selv. Helbredelse er noe du mottar av nåde. Altså er dette en fri gave du får ufortjent på lik linje med frelsen du kan motta ved tro. Det er ikke noe du kan gjøre deg fortjent til. Ei heller diskvalifisert til ved din innsats av gjerninger, eller mangel på sådan.

Jesus vil helbrede deg!

 
Powered by Cornerstone