Ikke lenger under loven

Ikke lenger under loven

08.05.2013

I 2. Mos. 20 i det gamle testamentet finner vi "de 10 bud" som ble gitt til Moses og videre til Israels barn. I tillegg inneholder loven (moseloven) hundrevis av andre regler og forskrifter for bl.a bønn, forhold til fattige og hedninger, drap, giftemål og skilsmisse, seksualliv, høytider, mat, klær, avgudsdyrkelse, og avstraffelse.

Mange er også i dag av den oppfatning av vi er underlagt de 10 bud og loven. Stemmer dette?

Det enkle svaret er – nei. For at du skulle vært underlagt de 10 bud måtte du være jøde, eller proselytt (konvertert til jødedommen), og i en tidshusholdning før Jesu forsoning på korset. I tillegg ville du vært under forbannelse, og skyldig i å holde ikke bare de 10 bud, men hele moseloven. Så, da tipper jeg du faller utenfor kriteriene. Men, heldigvis har Gud tilveiebragt noe mye bedre for oss – nemlig kjærlighetens lov!

Lovens hensikt

"Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt – og den ble gitt ved engler, ved mellommanns hånd."

(Gal 3:19)

Loven var for jødene

Vi som hedninger (ikke-jøder) har aldri vært underlagt loven i utgangspunktet. Se Romerne 2:14.

Loven var gitt til Israels barn

Under forbannelse

Skulle man forholde seg til loven måtte man holde hele loven, ikke bare "de 10 bud".

"For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det."

(Gal 3:10)

Fri fra lovens forbannelse

"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre."

(Gal 3:13)

Ikke lenger under loven (tuktemesteren)

"Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart.
Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.
Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.
Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus."

(Gal 3:23-26)

At vi ikke er underlagt "de 10 bud" betyr ikke at de er usanne, eller uriktige. Men, loven ble gitt til jødene som "tuktemester" inntil troen kom ved Jesus Kristus – ikke til oss troende i nådens tidsalder. Derfor kan vi si som Paulus "av Guds nåde er jeg det jeg er" (ref 1. Kor 15:10), ikke av eget strev, eller ved lovgjerninger.

Vi forholder oss derfor ikke lenger til ytre bud og forskrifter, som vi skulle forsøke å holde i eget strev. Troen har kommet, og Kristus er vårt liv. Hans kjærlighet og nåde driver oss med kraft innenfra til å leve fullt ut i frihet.

 

"For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: du skal elske din neste som deg selv!"

(Gal 5:14)

 
Powered by Cornerstone