Paulus første misjonsreise (2:2)

Paulus første misjonsreise (2:2)

12.12.2016
Bibeltekst: Apg 14

Paulus og Barnabas hadde nå stopp i Ikonium. I synagogen der talte de slik at både jøder og grekere kom til troen. Videre skjedde det tegn og under ved deres hender. De ble der en ganske lang tid til tross for at noen av jødene egget opp til fiendskap. Motstanden ble så sterk at det ble lagt planer om å mishandle og steine dem. Mulig var det blasfemi jødene hadde i tankene da de ønsket å steine apostlene. Da Paulus og Barnabas forsto dette, flyktet de til Lykaonia, til byene Lystra og Derbe.
Byen Lystra var stoppested på både denne reisen, og på den andre misjonsreisen. Timoteus var fra denne byen som hadde blitt en romersk koloni i år 6 f.kr.
Her møtte de en mann som hadde vært lam i føttene fra fødselen av. Da Paulus så at mannen hadde tro til å bli helbredet, ropte han: «Reis deg og stå på dine føtter». Da sprang han opp og gikk omkring. Da trodde folket at de var de greske gudene som hadde kommet ned til dem. De kalte Barnabas for Zevs, og Paulus for Hermes. Bakgrunnen for denne reaksjonen har antagelig sitt opphav i en lokal legende. Den romerske dikteren Ovid forteller at Zevs og Hermes en dag hadde gjestet regionen i menneskelig form. Ingen mottok dem unntatt et eldre par ved navn Baucis og Filemon. Disse ble av gudene velsignet, men resten av regionen ble ødelagt. Med dette i tankene var nok Lykaonierne redde for å gjøre samme feiltak igjen, og ville derfor ofre til Barnabas og Paulus som guder.
Apostlene ble på sin side opprørt av dette, og sa de var mennesker under samme kår som disse andre. De ble bedt om å vende bort fra disse falske gudene til den levende Gud. Men, fra Anitiokia og Ikonium kom det jøder dit som overtalte folket å steine Paulus. De dro ham utenfor byen da de trodde han var død. Men da disiplene samlet seg om ham, reiste han seg. Tross denne hardføre behandlingen gav ikk Paulus opp. Allerede neste dag dro han av sted til Derbe sammen med Barnabas og forkynte evangeliet. Der vant de mange disipler. Devalgte også ut eldste (gr. presbyteros) i hver menighet. Kvalifikasjonene for eldste nevner Paulus i Tit 1:5-9.
Etter å ha reist gjennom bl.a Pisidia kom de tilbake til Antiokia som var deres utgangspunkt. Det er beundringsverdig å se hva som var fokus når de kom tilbake. Man kunne anta at opprør, mishandling, og steining ville være et tema. I stedet fortalte de om alt hva Gud hadde gjort ved dem, og at troens dør var åpnet for hedningene.

 
Powered by Cornerstone