Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

25.01.2013

 

Hva sier bibelen om antikrist?

Ordet antikrist kommer av de greske ordene kristos, som betyr Kristus/Messias/"den salvede" og anti som betyr i mot, eller i opposisjon til.

Antikrist er direkte nevnt kun fire ganger i bibelen. Alle tilfeller i brevene etter Johannes.

Vi tar for oss versene her:

"Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time." (1. Johannes 2:18)

"Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen." (1. Johannes 2:22)

"og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden" (1. Johannes 4:3)

"For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist." (2. Johannes 1:7)

Antikrist er altså den person/ånd som er imot, eller i opposisjon til Kristus. Som forklart her "den som nekter at Jesus er Kristus."

Videre kan det nevnes at det finnes flere eskatologiske* syn på hva/hvem Antikrist er, og at det både i det gamle, og det nye testamentet nevnes ord og uttrykk som mange tolker til å sikte til "personen antikrist."


 

Sluttnote:

Eskatologi - Læren om de siste ting, og verdens ende

 
Powered by Cornerstone