Nåden oppdrar

Nåden oppdrar

25.01.2013

 

Ser du på deg selv som en synder?
Blir du av og til sliten av å kjempe mot lystene og kjenner at du har en uærlig tanke og livsform?

La heller Gud gjøre jobben. Som kristen kan du få oppleve at Guds nåde og hjelp er større og mer virkningsfull enn din egen vilje og kraft. I bibelen kan vi lese i Titus brev at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Nåden "..opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger." (Titus 2:12-14)

Guds nåde og godhet er ikke bare tilstede for å gi deg evig liv, men bl.a. også for å oppdra deg til det livet Gud har lagt fremfor deg. I Hans øyne er du ren, hellig og rettferdig.

"For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn..." (Efeserne 1:4). Se også Eferserne 5:27

Du er ikke lenger noen synder når du tilhører Kristus. Han ble gjort til synd for at du skulle være rettferdig!

"Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger,

har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn," (Kolosserne 1:21-22)

I bibelen kan vi se hvordan Paulus i sin religiøsitet strevde etter å oppnå et rettferdig liv i egen kraft. Men, så møtte han Jesus, og livet ble bokstavelig talt snudd opp ned. Nå kunne han midt i fengselet synge lovsanger til Herren. (Se Apostlenes gjerninger 16:25). Hva annet enn Guds nåde kunne gi han denne fokus, styrke, og frimodighet?

 
Powered by Cornerstone