Paulus første misjonsreise (1:2)

Paulus første misjonsreise (1:2)

28.11.2016
Bibltekst: Apg 13

Reisen startet ca år 44, og varte 2-3 år. Paulus og Barnabas hadde ankommet Antiokia (i Syria) fra Jerusalem. Med dem var Johannes Markus (se Apg 12:24-25).

Paulus/Saulus var jøde av Benjamin stamme, og romersk borger. Han vokste opp i Tarsus og var opplært i loven ved Gamaliels føtter (se apg 22:3). Vi møter først Paulus i apg 8 da han var vitne til steiningen av Stefanus. Han var en ivrig forfølger av kristne, og slepte både menn og kvinner I fengsel. I spg 9 kan vi lese om hendelsen da han blir møtt av Jesus på vei til Damaskus og omvender seg. Dette endret hans liv fra forfølger til etterfølger.

Barnabas (sønn av Nabas) var søskenbarn av Johannes Markus. Han var fra Kypros, og av Levi stamme.

Johannes Markus var etter tradisjonen forfatter av Markus evangelium. Hans mor het Maria, og hennes hus var samlingsplass for disiplene.

Gud talte ved Den Hellige Ånd, og utpekte Barnabas og Saulus til den gjerning Han hadde kalt dem til. Videre reiste de av sted. Først reiste de ned til Seluikea, en havneby nord for munningen av elva Orontes. Derifra reiste de til Kypros. Dette var da en av de største byene ved middelhavet. Byen er nevnt i 4 Mos 24:24 som Kittim. Da oppkalt etter Kittim, sønn av Javan, sønn av Jafet, sønn av Noah.
Barnabas var som nevnt fra Kypros, og det ville være nært hans hjerte å dele evangeliet på sitt hjemsted. Når de kom til Salamis forkynte de Guds ord i jødenes synagoger.
Etter at de hadde reist over hele øya traff de på en trollmann i Pafus. Det greske ordet som her oversettes trollmann er samme ord som er opphav til «vise menn» i juleevangeliet. Fylt av Den Hellige Ånd irettesatte trollmannen, og da landshøvdingen det som skjedde kom han til troen.

Videre seilte de fra Pafus og over til Perge i Pamfylia. Perge var hovedstaden i provinsen Pamfyla. Nær byen var det den gang et tempel for guden Artemis (Diana), så avgudsdyrkelsen antas å ha vært stor. Her skilte Johannes Markus lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. Paulus later til å ha mislikt dette sterkt da han ikke ville ha med Markus som reisefølge på sin neste tur. Derimot han vi lese i 2 Tim 4:11 at disse to siden ble gjenforent.

Fra Perge gikk ferden til Antiokia i Pisidia. Minst 16 byer skal ha båret navnet Antiokia. I bibelen leser vi om to av disse. Antiokia i Syria og Antiokia i Pisidia. Disse ble grunnlagt av den makedonske offiseren Seleucus Nicator (ca 300 f.kr), og oppkalt etter hans far Antiochus. Her igjen (apg 13:14ff) ser vi at synagogene var et naturlig punkt for deres gjerning. Paulus sto opp og forkynte ordet som frelsen som var kommet. Både jøder og hedninger fulgte da etter, og Paulus og Barnabas formante dem å holde fast på Guds nåde. Dette opprørte derimot flere av jødene, og de fikk i stand en forfølgelse av Paulus og Barnabas. De reiste da videre til Ikonium.

Når den Romerske provinsen Galatia ble grunnlagt i år 25 f.kr ble Ikonium hovedstaden. Byen var plassert ved hovedveien mellom Efesus og Roma.
Her ble tidligere gjerning gjentatt og Paulus og Barnabas talte slik i syngogen at både jøder og grekere kom, til troen.

 
Powered by Cornerstone