En bedre pakt

En bedre pakt

04.01.2016

 

Vi deler gjerne bibelen opp i 2 seksjoner - det gamle- og nye testamente. Eller vi refererer til den gamle og nye pakt. Ofte bruker vi disse ordene om hverandre, men det er likevel en forskjell. Kort fortalt er en pakt en avtale mellom to parter, utgytt med blod. Et testamente inneholder en arv noen etterlater seg etter sin død.

Jødene måtte i tiden før Jesu død og oppstandelse trelle under moseloven og den gamle pakt. Denne som Gud gjorde med Moses og gav de 10 bud. I tillegg var det 613 andre lover of forskrifter jødene måtte følge. Denne pakten var mangelfull, og var til for at fallet skulle bli stort. Den førte til fordømmelse, og ble kalt syndens og dødens lov.

De gode nyhetene er at Gud har gitt menneskene en ny og bedre pakt i forhold til pakten(e) vi kan lese om i det gamle testamentet.

Hebreerne 7:22 sier "Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for".
Ikke bare har Gud gitt oss en bedre pakt, men vi har også en kraft i hjertet til å leve i den. I motsetning til ytre bud i moseloven. 2 Korinter 3:6 sier «han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.»‬‬ Ånden som bor i oss som er troende levendegjør altså Guds vilje i oss. En vilje til å elske Herren, og elske mennesker.

Jesus ble sendt til jorden, og levde et feilfritt liv under den gamle pakt. Han gjorde det intet menneske kunne. Ved hans død ble det nye testamentet gyldig. Vår arv er frelsen gitt ved nåde. Da kan vi glede oss over disse ordne i Hebreerne 10:16b-17 "..Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes."

 

 
Powered by Cornerstone