Nattverden

Nattverden

06.08.2012

Nattverden ble innstiftet av Jesus under påskehøytiden like før han ble korsfestet. Hendelsen kalles også ofte for "det siste måltid". Dette måltidet holdt han sammen med sine displer.

"For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød,

takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!

Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!

For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer."

(1. korinter 11:23-26)

Nattverdsmåltidet er en symbolsk handling for troende hvor vi i felleskap feirer Jesu offer og minnes hans død og oppstandelse.

 

Se også Matteus 26:26-29; Markus 14:22-25; Lukas 22:15-20.

 
Powered by Cornerstone