Dåp i vann

Dåp i vann

06.08.2012

Det finnes ulike dåpssyn i ulike kirkesamfunn. Eksempelvis praktiserer Den Norske Kirke "barnedåp" som skjer ved at presten øser vann tre ganger over hodet til barnet. Her er det ingen forutseting, og som regel heller ikke mulighet, grunnet alder, at dåpskandidaten tror og bekjenner Jesus som Herre i sitt liv. Likevel hevder de at barnet ved denne handlig blir "Guds barn".

Pinsebevegelsen i Norge holder seg derimot til "troendes dåp", og forkynner følgende dåpssyn:

Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.

Jesu befaling til disiplene lød slik:

"Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!"

(Matteus 28:18-20)

Det er ikke tilgivelse for synder, eller frelse i vanndåpen.

"Den som tror og blir døpt skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt."

(Markus 16:16)

I første ledd i dette bibelverset kan det se ut til at både troen og dåpen er en forutsetning for å bli frelst, men når vi får med oss andre ledd av verset ser vi at det er mangel på troen som er avgjørende, ikke mangel på dåpen.

Dette bekreftes også blandt annet i Romerbrevet kapittel 10, vers 9:

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst."

Som vi ser er det her ingen referanse til dåpen, men en frelse ved personlig tro og bekjennelse.

Vi blir altså ikke Guds barn ved vanndåpen, men ved troen.

"Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristsus Jesus."

(Galaterne 3:26)

Dåpen er derfor en god samvittighets pakt med Gud som er en naturlig handlig for mennesker som har kommet til tro på Jesus Kristus.

 
Powered by Cornerstone