Ferdig med synden

Ferdig med synden

01.08.2012

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden,

slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.» (1 Peter 4:1-2)

Vi troende er ferdig med synden. Kristus led én gang for synder. Våre synder og feil vil ikke Herren lenger minnes. Derfor, kan vi væpne og utruste oss med tanken om at vi er ferdig med synden. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.

Syndens kraft var i loven (Moseloven) i følge 1 Korinter 15:56. Vi er derimot ikke underlagt denne fordømmelsens tjeneste. Vi er ikke under loven, men under nåden.

«Men, nå, når dere er frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» (Romerne 6:22)

Ikke bare er vi fri fra synden, men livet i Kristus har helliggjørelse som frukt. Dette er da ikke noe vi kan ta ære for i eget strev, men et resultat av at vi blir i Ham. Bibelen bruket bildet om at Kristus er vintreet og at vi er grenene. Grenene bærer frukt som resultat av at de er på treet. «For uten meg kan dere intet gjøre» (Johannes 15:5b)

Galaterbrevet kapittel 5 nevner denne frukt som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet.

Dette betyr ikke at kristne ikke kan trå feil, men vår lyst er ikke i urett. «De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» (Galaterne 5:24)

Så igjen – væpne dere med tanken om at dere er ferdig med synden.

Se også Kolosserne 1:13; 1 Peter 3:18; Romerne 6; 2 Korinter 3:9; Johannes 15:1ff; Galaterne 5:13-26

 

 
Powered by Cornerstone