Hvorfor feirer vi påske?

Hvorfor feirer vi påske?

20.03.2015
Vår mest sentrale høytid.

Påsken er en høytid som vi tradisjonelt feirer. Men, hva handler den om?

Jødisk påske (pesach) er en feiring til minne om Guds utfrielse av Israels folk fra slaveriet i Egypt. 
Denne ble feiret i måneden som kalles abib i den jødiske kalenderen (blir også kalt nisan). På den tiende dagen i denne måneden skulle hvert hus ta seg ut et feilfritt lam til offer. De skulle ta vare på det inntil den 14. dagen. Da skulle lammet slaktes i offentlighet. Deretter skulle blodet fra lammet strykes på begge dørstolpene og den øverste dørbjelken i huset. Så kunne lammet etes. Blodet skulle være til tegn slik at Gud skulle beskytte de som bodde der.
Budet fra Herren var at dette skulle være en minnedag som man holdt høytid for Ham. Videre holdt jødene denne tradisjonen, og blir bekreftet i flere av GT’s skrifter, og også i det nye testamentet.Festen kalles også «det usyrede brøds høyid».

Lammet var også en profeti på hva Jesus ville gjør her på jorden. Han ble tatt ut i all offentlighet som et «offerlam» for oss og utgjøt sitt blod.  Dette skjedde i påsken drøye 1500 år etter innstiftelsen av den første påske. I Johannes 1:29 kan vi lese denne uttalelsen om Jesus:
«Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!»
Her ser vi at Jesus adresseres som «Guds lam». I 1. Korinter 5:7 kan vi også lese «..vårt påskelam er slaktet, Kristus.» 

Som en kristen høytid blir påsken feiret som et minne om Jesu lidelse, død, og oppstandelse.
Jesus ble ofret som en soning for våre synder slik at vi ved troen på Ham skal ha evig liv. Dette skjedde nettopp i påskens høytid. Påsken er dermed den mest sentrale høytiden blant kristne.
1. Peter sier det slik: «han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.»
På denne måten tilregner ikke lenger Gud oss vår synd. Vi kan regne oss som døde for synden, og får lov til å stå hellige, rettferdige og ulastelige fremfor Ham. 
Som kristne er vi blitt rettferdiggjort av tro og har fred med Gud. Vi har ikke bare et ytre forhold til Gud, men Han har tatt bolig i oss. Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. 
Vi er tjenere for Gud og har helliggjørelse som frukt. Og til slutt evig liv og sjelenes frelse som endemålet for vår tro.
Hvilken mektig grunn vi har til å feire denne høytiden!

Mer om påskens hendelse kan du lese i bibelen i Markus kapittel 11-16. Du finner også budskapet i evangeliet etter Matteus, Lukas og Johannes.

 

 
Powered by Cornerstone