Hva er en engel?

Hva er en engel?

12.06.2012

Ordet engel betyr (både på gresk og hebraisk) budbringer. Englene er vesener skapt av Gud. De nevnes mange ganger i bibelen i forskjellige sammenhenger og situasjoner. Vi møter de hele veien fra 1. Mosebok til Åpenbaringen.

Vi kan se ut i fra bibelen at englene har både forskjellige egenskaper og funksjoner. I Hebreerne 1:6 kan vi lese at de tilber Gud. «Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han: Og alle Guds engler skal tilbe ham!» Derimot skal ikke vi mennesker tilbe engler (Se Lukas 4:18 og Åpenbaringen 19:10).

Når det er snakk om kunnskap er ikke englene allvitende slik som Faderen. Dette kommer frem i Markus 13:32 som sier «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.» Samtidig kan de videreformidle budskap til oss mennesker gjennom drømmer og åpenbaringer. I Apostlenes gjerninger 8:26 taler en engel til Filip og gir han innsikt i Guds vilje i en gitt situasjon: «Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som ned fra Jerusalem til Gasa. Denne veien er øde.»

Tross englenes åndelige vesen kan de også være fysisk til stede når de er oss til hjelp. Se bare her hva som skjedde med Peter i Apostlenes gjerninger 12:7: «Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skinte i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket han opp og sa: Skynd deg og stå opp! Og lenkene falt av hans hender.»

 
Powered by Cornerstone