Bibelen - Guds ord

Bibelen - Guds ord

07.06.2012

Bibelen regnes som Guds hellige skrifter blandt kristne. Den er nedskrevet i en periode på over 1500 år av forskjellige mennesker som var alt fra konger til fiskere. Felles for disse var at de var inspiret og ledet av Den Hellige Ånd.

Bibelen er grunnlaget for vår tror og lære. Den er en samling av 66 forskjellige bøker, og inneholder blandt annet historie fra verdens begynnelse til slutt, poesi, visdom, og brevslitteratur.

Gjennom denne boken kan du bli kjent med Gud, hans vesen, kjærlighet, og vilje for menneskene.

Bibelen vitner også om seg selv i disse versene:

"og la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud."
(Kolosserne 3:16)

"...Guds ord som virker med kraft i dere som tror."
(1. Tessaloniker 2:13b)

"Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske skal kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning."
(2. Timoteus 3:16-17)

 
Powered by Cornerstone