Salmene 118:14

"Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse."
 
Powered by Cornerstone