Salme 118:6

"Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? "
 
Powered by Cornerstone