Salme 100:5

"For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt."
 
Powered by Cornerstone