Kolosserne 4:2

"Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud."
 
Powered by Cornerstone