Påmelding Tentro 2023-2024

Påmelding Tentro 2023-2024

Publisert 19.04.2023
2009-modell og klar for tentro?


Hva er tentro?
Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ.
Opplegget er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet, tro eller dåp.

Vi samles annenhver tirsdag etter skolen på Sion for fellesskap og undervisning.

I løpet av året har vi temaer som bønn, Bibelen og tro og tvil,
men også temaer som identitet og kjærester og mye annet.
Som tentro-elev får du også et innblikk i hvordan vi driver kirke her hos oss.

På våren har vi en tur for tentro-elevene.
Vanligvis har denne gått til Tyskland sammen med tentro-elever over hele Rogaland.

Avslutningsdagen for tentro vil bli søndag 28. april 2024.
Hvis kullet må fordeles over to dager blir det også lørdag 27. april 2024.

 

Ønsker du mer info kan du kontakte Stein Moen eller Jørgen Jacobsen.

Stein Moen                                                             Jørgen Jacobsen
Mobil: 949 73 123                                                 Mobil: 915 52 873
Epost: pastor@sion.no                                        Epost: ungdom@sion.no

  

 

 

 
Powered by Cornerstone