Påmelding Tentro 2024-2025

Påmelding Tentro 2024-2025

Publisert 19.04.2023
2010-modell og klar for tentro?

Hva er tentro?
Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ.
Opplegget er åpent for alle uavhengig av
menighetstilhørighet, tro eller dåp.

Vi samles annenhver tirsdag etter skolen
på Sion for fellesskap og undervisning.

I løpet av året har vi temaer som bønn, Bibelen og tro og tvil,
men også temaer som identitet og kjærester og mye annet.
Som tentro-elev får du også et innblikk i
hvordan vi driver kirke her hos oss.

På våren har vi en tur for tentro-elevene.
Vanligvis har denne gått til Tyskland sammen med
tentro-elever over hele Rogaland.

Avslutningsdagen for tentro vil bli søndag 27. april 2025.
Hvis kullet må fordeles over to dager blir det også lørdag 26. april 2025.

 

Ønsker du mer info kan du kontakte Stein Moen
eller
Ida Cathrine Kro-Halvorsen.

Stein Moen                                            Ida Cathrine Kro-Halvorsen
Mobil: 949 73 123                                  Mobil: 405 39 838
Epost: pastor@sion.no                          Epost: ungdom@sion.no

  

 

 

 
Powered by Cornerstone