Barn i India trenger din hjelp

Barn i India trenger din hjelp

Publisert 08.02.2023
Bli med som fadder!


Pinsemenigheten Sion Moi har hatt St. Paul's School som ett av sine misjonsprosjekter siden 1998.
Skolen har ca. 500 elever fra førskolealder til 10. klassetrinn. Skolen tar inn barn fra de fattigste familiene,
de som ikke har betalingsevne. De blir likestilt med barn fra mer velstående hjem som kan betale skolepenger.
Det blir også spesielt vektlagt nødvendigheten av at jenter får utdanning.


Sions fadderordning støtter 115 av de fattigste elevene (januar 2023).
Skolen uttrykker stort behov for flere faddere.
For kr. 300 pr mnd. kan du hjelpe et fattig barn med skolegang.
Barna får undervisning av dyktige lærere, skolebøker, sommer og vinteruniform og skoleskyss.


Om skolen
Skolen ligger i byen Kurukshetra der hinduenes hellige bøker ble skrevet for 5000 år siden. 
Byen ligger i delstaten Haryana, langt nord i India. Haryana har 31 millioner mennesker.
De fleste er hinduer. Kun 0.2 % er kristne.

Menigheten Temple of Christ Fellowship (TCF) startet St. Paul's School i 1998.
Startkapitalen var penger som en eldre bønnekvinne på Moi hadde spart gjennom et langt liv.
Skolen har vokst jevnt fra år til år. Det foreligger planer om å bygge en ny og større skole
som kan gi elevene 10 -12 års skolegang. Det er nødvendig for at barna skal få utdanne seg
til et yrke i stedet for arbeidsløshet. All undervisning foregår på engelsk, noe som er en stor fordel
for videre studier. I tillegg får både elever og lærere høre evangeliet! 

Skolens leder, Paul Bhutt forteller dette:
Hver skoledag startet med andakt, for elever og ansatte.
De fleste lærerne har hindu-bakgrunn. Mange av de ansatte tatt imot Kristus.


Når elevene hører bibelhistorier om Jesus, forteller de dette videre til foreldrene sine.
Lavkastebarn fra slumområdene får ingen skolegang uten vår hjelp. 
Evangeliet gir dem framtid og håp!


Ønsker du å være fadder?
Du vil få bilde av eleven og halvårlig informasjon fra skolen.


Kontakt 
Evelyn Sirevåg: 913 49 889
David Frode Nilsen: 477 58 859

 
Powered by Cornerstone