UTSATT TIL 2022 - Fellesmøter i Lund

UTSATT TIL 2022 - Fellesmøter i Lund

Publisert 11.12.2020
Nye datoer kommer.


Tema: Min nåde er nok
 

UTSATT TIL 2022 - Fellesmøter i Lund


Taler på Fellesmøtene: Elin Fagerbakke


Torsdag 11. februar | Kl. 19:00
SANG- OG MUSIKKMØTE I HESKESTAD KYRKJE
Kveldstanker v/Elin Fagerbakke
 

Fredag 12. februar | Kl. 19:00
KVELDSMØTE PÅ SION
Tale v/Elin Fagerbakke
 

Lørdag 13. februar | Kl. 12:00
KVINNELUNSJ V/KVINNER I NETTVERK
Elin Fagerbakke deltar
 

Lørdag 13. februar
KORSEMINAR FOR BARN
 

Lørdag 13. februar | Kl. 17:00
KONSERT MED SEVEN PÅ SION
Lokale barnekor deltar
 

Lørdag 13. februar | Kl. 19:00
MØTE I BETHLEHEM CHIN CHURCH
Tale v/Elin Fagerbakke
 

Søndag 14. februar | Kl. 11:00
TOMASMESSE I LUND KIRKE
Vitnesbyrd fra Elin Fagerbakke
 

Bønn 30 min. før hvert møte.
Overskudd fra årets fellesmøter går til Bibelselskapets arbeid i Israel.
 

Hjertelig velkommen!


Arrangører
Lund og Heskestad Menigheter
Pinsemenigheten Sion Moi
Bethlehem Chin Church

 

 
Powered by Cornerstone