Nybygg

Nybygg

Publisert 09.07.2019
Planer for utvidelse og oppussing

Sion har planer om å bygge ut lokalene og samtidig gjennomføre en renovering av nåværende bygningsmasse.
Nåværende bygg begynner å nærme seg 30 års brukstid og slitasjen er synlig over hele bygget og det trengs en skikkelig oppgradering.

Menigheten har som mål å tilrettelegge for et bygg som står seg like lenge som nåværende bygg har gjort, først og fremst tilrettelagt for bruk av barn og ungdom gjennom hele uka. Samtidig skal vi ivareta behovene vi har som en kirke bestående av flere generasjoner.

Tiltak i korte trekk:

  • Nytt tilbygg som vil inneholde lokaler for ungdom (herunder Fritidsklubben), administrasjon, konferanserom, bønnekapell, teknisk lager ++
  • Hele bygget, både ny og gammel del tilrettelegges for bevegelseshemmede og barnevogn (løfteplattform).
  • Oppgradere spisesal/kafe område.
  • Bygge om gammel del til «Barnas Hus» der barna kan boltre seg over to etasjer.
  • Oppgradere møtesal, bygge ut foajeen.
  • Skifte ut og oppgradere alt av lys, varme og ventilasjon i gammelt bygg.

Total kostnadsramme er beregnet til 10 millioner. Vi har som målsetting å kunne overlate et bygg til framtidens generasjoner uten gjeld, slik vi fikk det fra vår foreldregenerasjon. Alle som ønsker kan bidra ved å tegne seg som giver. Vi håper å finasiere en vesentlig del av byggekostnadene i form av frivillige gaver.

Ønsker du å bidra er du velkommen til å benytte skjema i linken nedenfor.

 

Gave til nybygg

 
Powered by Cornerstone