Sions misjonarbeid 2017

Sions misjonarbeid 2017

Publisert 24.05.2018


Misjonsrådet har hatt 10 møter og behandlet 56 saker i året som gikk.
Misjonsrådet består nå av Unni K. Mydland, Evelyn Sirevåg, Anne - S. Moen,
Vivian Moen, Ruth T.V. Jorud og Margot K. Siraj.

 

Vi er svært glad for alle gode nyheter fra våre medarbeidere ute på misjonsfeltet,
og vi opplever stor giverglede i menigheten. Men det er svært viktig å inspirere
nye generasjoner til å nå ut med evangeliet. Uten det vil misjonsinteressen i menigheten dø ut.

 

Det har vært et interessant år med besøk både til India og Pakistan.
Vi har også hatt møte med Lund og Sokndal Rotary om et mulig samarbeid
angående St. Paul's School.

 

Ukraina
Vi får mange fine rapporter fra menigheten i Korosten. Vi støtter fortsatt tre bibelskoleelever
på Korosten Bible-College. Menigheten driver et stort hjelpearbeid i fengselet, blant flyktninger,
foreldreløse, funksjonshemmede og andre trengende. Vi er svært glad at vi kunne bidra litt til dette arbeidet.

 

Pakistan: Full Gospel Assemblies (FGA) Lahore
Vi støtter fortsatt barneevangelisten Philip Khushi. Det var en stor glede at Margot og Emmanuel
kunne besøke ham hjemme i Lahore. Han har vært alvorlig syk, og det var fint å kunne gi ham
en liten pengegave fra menigheten i en vanskelig situasjon. De var så begeistret.
Den 10. januar fikk vi den triste beskjeden at den voksne sønnen deres døde av lungeproblemer.
La oss huske dem i våre bønner!

 

Pakistan Discipleship Ministry (PDM) Hyderabad
Her underholder vi fire evangelister i tillegg til en liten støtte til Pastor Victor. Tre av evangelistene har hindubakgrunn
og arbeider blant ulike stammefolk. Det var en stor opplevelse å få møte alle evangelistene personlig.
Vi fikk også delta på møter ute i landsbyene deres. En kveld fikk vi delta på et stort møte i Mirpur Khas
der vi er med og bidrar til bygging av kirke. Veggene er reist, nå mangler taket. Et stort øyeblikk da vi la hendene
på grunnmuren og bad for kirken. Den fjerde evangelisten er pastor i menigheten her.

 

INDIA - Temple of Christ Fellowship (TCF) Kurukshetra
Unni og Margot besøkte menigheten fra 9. -21. februar 2017. Det var en stor opplevelse og veldig lærerikt.
Vi besøkte St.Paul's School og den nye tomta som ligger klar til utbygging. Vi fikk også delta på to søndagsmøter,
husmøter og utpostmøter. Pastor K.D.Bhutt og Paul Bhutt har mange dyktige, unge medarbeidere.
Mange hinduer kom til troen siste år. Ca 150 barn får nå støtte gjennom fadderordningen vår.

 

India - Bethel DiscipleshipTraining Institute (BDTI) Siliguri
Swadipt Samuel og hans kone Pinky Samuel står som ledere for dette arbeidet.
Det er plass til 23 elever på bibelskolen. Vi har støttet bibelskolen siden starten med underhold
til rektor og flere pastorer/evangelister som underviser. Skolen har nå fått ny rektor.
Vår kjære Prabhunat som vi startet med, har fått en annen jobb i hovedmenigheten i Katihar.
Evangelistene og bibelskoleelevene evangeliserer i fjerne landsbyer i Himalayafjellene og inn i Bhutan.
Et fantastisk arbeid for å nå de unådde! Pinky og hennes team  har et "Awareness" program mot menneskehandel.
Flere barn og unge har blitt reddet ut. Fire gutter bor nå i et "Safe House" sammen med ektepar som tar hånd om dem.

 

Kalimantan/ Indonesia
De indonesiske kristne opplever fortsatt vanskelige tider. Viktig å huske dette bønneområdet vårt!
På grunn av vansker med å sende penger, støtter vi misjonsflyselskapet MAF som driver et stort arbeid der.

 

Taiyuan/Kina
Også her blir det tøffere for de kristne. Nylig ble en stor kirke i denne provinsen jevnet med jorden.
La oss be for de kristne i Kina og Evergreen sitt arbeid her!

 

Internasjonalt arbeid
Vi har nå ei fin gruppe som samles til språkundervisning, bibelundervisning og lørdagssamlinger.
De er i en veldig sårbar situasjon og trenger mye forbønn og oppmuntring.

 
Powered by Cornerstone