Barn i India trenger din hjelp

Barn i India trenger din hjelp

Publisert 11.10.2016
Bli med som fadder

Pinsemenigheten Sion Moi har har hatt St.Paul's School som ett av sine misjonsprosjekter siden 1998.
Skolen startet fra første klasse og har nå ca 500 elever fra 1. – 8.kl.
Dette er i hovedsak en skole for de fattigste av de fattige, og det blir spesielt vektlagt nødvendigheten av at jenter får utdanning. Dette har stor betydning for å løfte familiene ut av undertrykkelse og fattigdom.

Menighetens fadderordning har støttet ca 140 barn. Nå (i 2016) støttes 120 barn, og vi trenger flere faddere.
For 150 kr. pr mnd hjelper vi et barn med skolepenger, materiell og utstyr, skoleuniform og et måltid mat til dagen. 
 

Om skolen
Skolen ligger i byen Kurukshetra der hinduenes hellige bøker ble skrevet for 5000 år siden. Byen ligger i delstaten Haryana, langt nord i India. Haryana har 27 mill. mennesker. Mindre enn 0.4 % er kristne.
Menigheten Temple of Christ Fellowship (TCF) startet St Paul's School i 1998. Startkapitalen var penger som en eldre bønnekvinne på Moi hadde spart gjennom et langt liv. Skolen har vokst jevnt fra år til år slik at det nå (2016) er omlag 500 elever. TCF har kjøpt en stor tomt og har planer om å bygge en skole som kan gi elevene 10 -12 års skolegang. Det er nødvendig for at barna skal få utdanne seg til et yrke istedet for arbeidsløshet. Det drives også bibelskole i tilknytning til menigheten.
All undervisning foregår på engelsk, noe som er en stor fordel for videre studier. I tillegg får både elever og lærere høre evangeliet! 
Skolens leder, Paul Bhutt forteller dette:
I løpet av hver skoledag har vi to andakter, for elever og ansatte. Andakten for de ansatte begynner med felles sang der alle er med. Så følger en liten bibelberetning.  Siden vi begynte med dette har 35 av de ansatte tatt imot Kristus. De fleste lærerne har hindu-bakgrunn. Det hender også at de inviterer vår pastor og rektor hjem til seg for å be. De har lært at de kan lese Guds ord og be til Jesus når de opplever sykdom og fortvilelse eller andre vanskeligheter. De mottar Herrens velsignelse og forteller om dette til naboer og andre hinduer.
Den andre andakten er for både elever og ansatte og foregår like før undervisningen begynner om morgenen. Den inneholder også kristen sang og opplesing fra Bibelen. Så gir pastoren (K. D. Bhutt) en forklaring ut fra det som ble lest. Han legger vekt på at alle kan få oppleve Herrens kjærlighet, omsorg og nåde.  Når elevene hører bibelhistorier om Jesus, forteller de dette videre til foreldrene sine. Da hender det at vi, rektor og troende lærere, blir invitert til å be for dem hjemme der de bor.
Lavkastebarn fra slumområdene får ingen skolegang uten vår hjelp. Evangeliet gir dem framtid og håp!

På sikt kan en så bygge ut skolen for 11.– 12. klasse.
Det er behov for flere klasserom slik at elevene kan fullføre grunnutdanningen.
Nå er det bare eksamensrett for 1.-8.kl. Bare de aller flinkeste får et tilbud om å ta eksamen ved en annen skole i 9. og 10. kl. St Paul's må betale høye skolepenger på den andre skolen mens St. Paul’s School gir all undervisning. Vi ønsker at alle som vil i det minste får fullføre 10. klasse.

Prosjektet har en ramme på 1.3 mill NOK.
Et klasserom koster ca 50.000 kr
Tomta står klar til å bygges på.

Ønsker du å være fadder?

Kontakt Evelyn Sirevåg på 913 49 889 eller epost

 
Powered by Cornerstone